Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Üheskoos loome lugupidava ja mõistva keskkonna, kus kõik saavad oma erinevustest hoolimata vabalt suhelda:

  1. Ära solva, kiusa, alanda, doksi, jälita, spämmi ega tüüta reklaami või propagandaga!
  2. Ära ole rassistlik, seksistlik, homofoobne ega transfoobne!
  3. Ära õigusta vägivaldseid või äärmuslikke ideoloogiaid ega nende kuritegusid!
  4. Kasuta siin peamiselt eesti keelt, postitamisel määra võimalusel keel!
  5. Peida CW nupu taha vägivald, traumad, seksualiseeriv jm tugevalt häirida võiv sisu!
  6. Järgi Eesti seadusi! Keelatud on nt loomevargus, ähvardused, vaenu õhutamine, pettused, väära või kahjustava info teadlik levitamine jpm.
  7. Ole abivalmis, kannatlik ja toeta uusi kasutajaid!

Avaldatud ja kehtestatud: 29. november 2022