Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Siin on kogukondliku sotsiaalmeedia serveri Est.sociali abimaterjalid.

Est.social on osa ülemaailmsest Mastodoni võrgustikust. Siintoodud juhendid töötavad üldjoontes ka kõigi teiste Mastodoni võrgustiku serverite puhul. Oleme võtnud oma eesmärgiks kujundada välja ja juurutada häid praktikaid just Eesti kohalike Mastodoni isendite tarvis ja kõik on teretulnud appi materjale koostama ning neid taaskasutama.

Esialgu leiab siit meie esialgsed reeglid ja nende pikema lahtikirjutuse.

Mastodoni suhtlusvõrgustik on hajutatud võrgustik, mis pole ühegi konkreetse ettevõtte või isiku kontrolli all, vaid see kuulub meile kõigile ning on osa födereeritud serverite laiemast võrgustikust ehk Födiversumist.

Meie soov on pakkuda kõigile rahulikumat, rõõmsamat ja tervislikumat alternatiivi ärilisel alusel töötavatele sotsiaalvõrgustikele – teeme nii, et meie ühine rännak selles uues maailmas on meile kõigile tore ja meeldejääv kogemus!